İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/Özel Sayı’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

TÜKETİCİ HAKLARI BÖLÜMÜ ……………………………………………………9
SUNU……………………………………………………………………………………… 11
6502 Sayılı Yasa Tüketiciyi Koruyacak Mı?
Av. Şükran EROĞLU…………………………………………………………………. 15
Avrupa Birliği Hukuku İle Karşılaştırmalı
Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde
Ayıptan Doğan Sorumluluk
Yeşim M. ATAMER – Ece BAŞ……………………………………………………… 19
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘daki
Tüketici Kredileri İle İlgili Yeni Düzenlemeler
Yrd. Doç. Dr. Ebru CEYLAN……………………………………………………….. 61
Bireysel Bankacılık İşlemleri
Alanında Tüketici Hakları, Kanuna
Aykırı Uygulamalar Ve Çözüm Yolları
İlhan KARA …………………………………………………………………………….. 81
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun Kapsamında “Ceza Hükümleri” (77.Madde)
Av. Orhun KARABULUT…………………………………………………………… 103
28/05/2014 Tarihinde Yürürlüğe Girecek 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da Taşınmaz
Alımlarında 4077 Sayılı Yasa’ya Göre Getirilen
Yenilikler
Sevtap KAYA …………………………………………………………………………..117
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un Tüketici Hakem Heyetleri
Ve Tüketici Mahkemelerine İlişkin Hükümleri
Av. H. Rüştü GERMEYAN …………………………………………………………129
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
(TKHK) GENEL ÇERÇEVESİ VE 4077 SAYILI ESKİ YASA İLE
KIYASLAMA
Av. Oya Şahin MCCARTHY………………………………………………………..143
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ………………………161
İSTANBUL TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ……………………………..199
REKABET HUKUKU BÖLÜMÜ ………………………………………………… 203
SUNU……………………………………………………………………………………. 205
Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sektöründeki
Rekabet İhlallerinin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi
Av. Seza Ceren AKTAŞ …………………………………………………………….. 207
Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet
Düzenlemesi Ve Tüketici Hukuku
Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU / Stj. Av. Zeynep ÖZKUL…………….. 211
Rekabet Kurulu’nun Bankalara Verdiği
Kartel Cezası Ve Tüketiciler
Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU……………………………………………….. 223
BİR Rekabet HUKUKU Kararı …………………………………………… 229

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/Özel Sayı’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.