İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan…………………………………………………………………………………………….9
6306 Sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına
İlişkin Düşünceler
Prof. Dr. Ergun Özsunay …………………………………………………………………………………..15
Banka Suçlarında 4969 Sayılı Kanun’un Geçici 2/2. Maddesi Uyarınca
Uygulanan Elkoyma Tedbirine İlişkin Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Kayıhan İçel………………………………………………………………………………………..52
Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları,
Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar Ve Geçici Korumanın Sona Ermesi
Prof. Dr. Nuray Ekşi…………………………………………………………………………………………..65
Torba Kanun Anaforu
Av. Ömer Lütfi Çoşar ………………………………………………………………………………………..90
İzin Ücretinden SGK Primi Kesilmeli Midir ?
Av. Yörük Kabalak…………………………………………………………………………………………. 101
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesi Çerçevesinde Çalışma
Şartlarında Esaslı Değişiklik Ve Değişiklik Feshi
Av. Zafer Tuna ………………………………………………………………………………………………. 105
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca
Haksız Şartlar
Oktay Özer……………………………………………………………………………………………………. 132
Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Lisans Esasları Ve Türleri
Av. Duygu Sümertaş …………………………………………………………………………………….. 152
Karabekir Paşa ve Açılım – Saçılım Süreci
Osman Selim Kocahanoğlu ………………………………………………………………………….. 168
Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar
(Tescili İsteme Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası)
Prof. Dr. Etem Sabâ Özmen/ Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın………………………………… 179
Tehdit Suçu
Av. Murat Yılmaz……………………………………………………………………………………………. 216
Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza
Osman Ali Usal …………………………………………………………………………………………….. 236
Serbest Bölgeler
Av. Hakan Karakurt……………………………………………………………………………………… 248
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına
Dair Esaslar
Yavuz Akbulak …………………………………………………………………………………………….. 253
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Gülnur Seçil Uludil – Cemile Açıkca ………………………………………………………………. 270
Marka Kullanım Zorunluluğu Ve Kullanmama Halinin Sonuçları
Mehmet Kılınç……………………………………………………………………………………………….289
Türk Hukukunda Birleşme
Kerim Bölten……………………………………………………………………………………………….305
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Durak…………………………………………………………………………..337
Sıvı Ve Gaz Halindeki Enerji Hakkında Hırsızlık Suçu
Av. H. Onur Özdeniz………………………………………………………………………………………364
İcra Hukukunda «Şikayet Sebepleri (İİK. M.16)
Av.Talih Uyar ………………………………………………………………………………………………..369
Siyasi Parti Tüzüklerinde Kadın Kotası
Av. Nesrin Yıldız ……………………………………………………………………………………………538
Önce Rehne Başvurma Kuralı
Nurettin Emre Bilginoğlu……………………………………………………………………………..554
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları………………………………………………………… 570
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 633
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 641
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 645
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 647
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 649
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 667
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………… 669
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 704
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 709
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 720
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 722
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 726
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 729
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 730
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 743
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 754
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………. 760
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ……………………………………………………………………. 767
Yargıtay 7. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………… 767
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları …………………………………………………………… 774
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar …………………………………………………………………………………………………. 793
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………………………………….. 803
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz …………………………………………………………………………………………… 839
Nakiller …………………………………………………………………………………………………… 844
Ayrılmalar………………………………………………………………………………………………… 845
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………. 851

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.