İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN ……………………………………………………………………………….9
Avukatlığın Kamu Hizmeti Niteliği, Avukatın Tarafsız Olmasını
Ne Zaman Gerektirir ?
Prof. Dr. Rona AYBAY ………………………………………………………………………………………….15
Soma’da Yaşanan Felaket Bağlamında İş Kazaları
Av. Abbas BİLGİLİ……………………………………………………………………………………………….22
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında
Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Ali ÖNAL ……………………………………………………………………………………………………………32
Terörle Mücadele Yasası’nda, Ceza Yargılama Yasası’nda Ve Türk Ceza
Yasası’nda 6526 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Düşünceler
Av. Prof. Dr. Süheyl DONAY ………………………………………………………………………………….55
Avukatın Savunma Dokunulmazlığı Ve İfade Özgürlüğü İle İlgili Bir İnceleme
Av. Osman KUNTMAN………………………………………………………………………………………….84
Terör Grupları İçin Finans Kaynaklarının Önemine Genel Bakış
Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, Andaç KARABULUT – Av. Filiz DEĞER ……………….108
“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a”
İlişkin Değerlendirme
Kenan TANDOĞAN…………………………………………………………………………………………….123
Çekte Muhatap Bankanın Hukuki Sorumluluğu
Aygül KIZILAY…………………………………………………………………………………………………..163
İnternet Erişiminin Engellenmesi
Av. Can YAVUZ ………………………………………………………………………………………………..178
İnternet Servis Sağlayıcılarının Telif Hakkı İhlallerinden Kaynaklanan
Sorumluluğu – ABD, AB ve Türk Hukuku Kapsamında İnceleme
Av. Kaan GÜRPINAR ………………………………………………………………………………………….211
Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlanması Açısından KKTC Anayasası
Yrd. Doç. Dr. Ebru KARAMAN …………………………………………………………………………….248
Ülkemizde Yargının Sürüncemede Kalmasını Önleyici Proje Önerisi
Av. Casim YILMAZ …………………………………………………………………………………………….254
Medeni Kanunda Yer Alan Vasiyetname Çeşitleri İle Bunların Tenkis
Davasında Karşılaştığı Farklı Sonuçlar Çözüm Yolu Nedir?
Erdoğan GÖKÇE ……………………………………………………………………………………………….258
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde 3. Kişinin Şahsi Hak Talebi
Av. Fehmi GÜNDÜZ ………………………………………………………………………………………….265
Özgür Basın Ütopyası 4. Erk Olarak Basın
Gizem YILMAZ………………………………………………………………………………………………….280
Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Açısından İncelenmesi
Av. İrem GÜRBÜZER …………………………………………………………………………………………302
İş Mahkemeleri Ve İş Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Kanun Tasarısı
Taslağı Hakkında Görüşler
Av. Orhan RÜZGAR……………………………………………………………………………………………329
Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği
Av. Mustafa Oğuz TUNA ……………………………………………………………………………………..337
Şirketlerin Ödenmeyen Vergi Borçlarından Şahsi Malvarlıkları İle
Sınırsız Olarak Sorumlu Olan “Kanuni Temsilciler” Hakkında Açılan
Tasarrufun İptali Davasının Kapsam Ve Koşulları
Av. Talih UYAR………………………………………………………………………………………………….354
‘Suçluluk Karinesi’ Gölgesinde Adil Yargılanma
Av. Esra AKCEBE ……………………………………………………………………………………………..366
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bakımından Meşru Savunmanın İncelenmesi
Uğur GÜNER…………………………………………………………………………………………………….377
Türk Sermaye Piyasasında Yatırım Kuruluşlarına Dair Yeni Esaslar
Yavuz AKBULAK ………………………………………………………………………………………………382
Bilgi Suistimali Suçu
Uğur ÖZİL………………………………………………………………………………………………………..417
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları…………………………………………………… 433
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..502
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..507
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..513
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..519
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..526
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..532
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..538
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..553
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………..557
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………577
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………584
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………607
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………609
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………612
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………613
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………616
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………621
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………624
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………632
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………651
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………658
UYGULAMADAN DOSYALAR …………………………………………………………………………….687
YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI………………………………………………………..668
DANIŞTAY KARARLARI……………………………………………………………………………………713
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler …………………………………………………………………………………………….727
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz…………………………………………………………………………………………………..761
Nakiller ……………………………………………………………………………………………………………763
Ayrılmalar ………………………………………………………………………………………………………..764
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini ……………………………………………………………………………765

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/4’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.