İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulundan ……………………………………………………………………………………….. 1
Yazılar……………………………………………………………………………………………………………… 3
Avukatların Vergilemesinde Gelir Vergisi Kanunu
Tasarısının Da Gidermediği Adaletsizlikler
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ ……………………………………………………………………………….. 5
Karayolu Trafik Kazalarında Bilirkişilik Ve Kusur Tespiti
Prof. Dr. Nadir YAYLA ……………………………………………………………………………………25
Emlak Vergisi Ve Kentsel Dönüşümde Vergi Uygulamaları
Av. Hasan TANYOL ………………………………………………………………………………………..30
Konut Ve Çatılı İşyeri Kiraları Kapsamı Ve Uygulama Alanı
Av. Mustafa ÖZDOĞAN / Av. Tuba OYMAK ………………………………………………………..54
Sağlıklı Ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı İçin Fiziksel
Çevre Tasarımında “Herkesi” Düşünebilmek
Yrd. Doç. Dr. Göksenin İNALHAN…………………………………………………………………….66
6306 Sayılı Yasa Ve Riskli Yapı Uygulaması
Nafi PAKEL …………………………………………………………………………………………………..77
Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları
Doç. Dr. Herdem BELEN ………………………………………………………………………………..89
Av. GÜLÇİN ÇAYLIGİL ARMAĞAN YAZILARI …………………………………… 113
10 Nisan 2013 İçin…
Av. Fikret İLKİZ ………………………………………………………………………………………….115
15 Yıl Sigortalılık + 3.600 Gün Prim Ödeme Ve Kıdem Tazminatı
Av. Yörük KABALAK……………………………………………………………………………………..119
Basın Özgürlüğü Ve Kamuya Mal Olmuş Kişi Kavramı
Coşkun ONGUN …………………………………………………………………………………………..124
Mali Güç Ölçütünü Dikkate Almayan Aşırı Vergi
Mülkiyet Hakkı İhlalidir: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
Macaristan’a Karşı 14 Mayıs 2013 Tarihinde Verdiği N.K.M
Kararının İncelenmesi
Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ………………………………………………………………………128
Cevap Ve Düzeltme Hakkı
Av. Merve GÜRKAN………………………………………………………………………………………144
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Doğrultusunda Devletin Yaşam Hakkına Müdahalesi
Av. Fatih Burak UZUN ………………………………………………………………………………….161
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 40 Yıllık Pratiği
Ya Da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Behemehâl Kaldırılmalıdır?
Haluk İNANICI …………………………………………………………………………………………….184
Koruma Tedbiri Olarak Arama – Elkoyma
Av. Can CİHAN…………………………………………………………………………………………….213
İnternet Kullanımının Özelleşmesiyle Artan
Sosyal Platformlarda Kişi Taklidinin Bilişim Suçları
Açısından Değerlendirilmesi
Erdem KOZAN ……………………………………………………………………………………………226
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
Av. Enver AKSAKAL……………………………………………………………………………………..257
Boşanmış Çiftlerin Ortak Velayet Hakkının Türk
Ve İsviçre Hukukları Bakımından Karşılaştırılması
Av. Ediz BİNGÖL………………………………………………………………………………………….276
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bakımından Meşru
Savunmanın İncelenmesi
Uğur GÜNER……………………………………………………………………………………………….313
İşveren Ve İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
Av. Gözde Engin GÜNAY ……………………………………………………………………………….319
Tescilsiz Markaların Korunması
Av. Çağrı ULUSLU ……………………………………………………………………………………….361
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Av. Gözde SARUHAN…………………………………………………………………………………….412
İcra Ve İflas Hukukunda
«Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı» İptal
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………………………………….429
Güvenli Liman/ İskele Klozlari (Safe Port/ Berth Clauses)
Av. D. Deniz ÇELİK ………………………………………………………………………………………440
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları……………………………………………….. 447
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..491
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..493
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..503
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..507
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..511
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..513
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..516
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..530
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………..533
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………547
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………553
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………559
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………576
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………578
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………589
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………590
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………602
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………625
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları………………………………………………………………….632
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………………………………….651
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz……………………………………………………………………………………………..683
Nakiller ………………………………………………………………………………………………………687
Ayrılmalar …………………………………………………………………………………………………..688
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini ………………………………………………………………………691

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.