İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN ……………………………………………………………………………………….9
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………….. 13
Terörizmin Kendine Özgü (SUI GENERIS) Niteliği:
Kavramı Tanımlamada Metodoloji Sorunu
Mehmet AKÇA…………………………………………………………………………………………………… 15
İfade Özgürlüğü Kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Kullanımı
Av. Kazım KOLCUOĞLU …………………………………………………………………………………….. 64
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Ferman KAYA……………………………………………………………………………………………………. 71
Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuğun Faaliyet Sınırının
Belirlenmesi
Av. Ahmet BARUT……………………………………………………………………………………………… 81
Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları
Doç. Dr. Herdem BELEN ……………………………………………………………………………………. 89
Yeni Tapu Sicil Tüzüğü‘nün Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler
Yrd. Doç. Dr. Ebru CEYLAN………………………………………………………………………………. 115
Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Hesaplanmasında Raporlu ve
Ücretsiz İzin Günlerinin Etkisi
B. Kerem GÖKTAŞ…………………………………………………………………………………………… 144
5651 Sayılı Yasa Çerçevesinde Türkiye’de Bilişim Hukuku ve İfade Özgürlüğü
Av. Onur CİNGİL……………………………………………………………………………………………… 147
Medeni Usul Hukuku’nda Karşı Dava Üzerine Bir İnceleme
Dilara FIRAT…………………………………………………………………………………………………… 155
İtirazın İptali Davasında Görev ve Yetki
S. Gür ULAÇ …………………………………………………………………………………………………… 161
Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi (İİK M.83/C)
Av. Talih UYAR………………………………………………………………………………………………… 163
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşları
ve Faaliyete Geçmeleri
Yavuz AKBULAK ……………………………………………………………………………………………… 223
Limited Şirketlerde Esas Sermayenin Artırılması
Av. Alp ALANYA ………………………………………………………………………………………………. 242
Türk Ticaret Kanunu’ndaki İmtiyaz Sistemi ve Kurumsal Yönetim Açısından
Değerlendirilmesi
Av. Burak SERTOĞLU ……………………………………………………………………………………… 283
Hamburg Kuralları
Deniz Yoluyla Eşya Taşımasına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu
Çeviri Can EKEN……………………………………………………………………………………………… 314
Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Kapsamında Satıcının Sözleşmeye
Uygun ve Üçüncü Kişilerin Hak Veya Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu
Av. Enver AKSAKAL…………………………………………………………………………………………. 340
Anonim Şirketlerde Genel Kurul (GK) Kararlarının İptali Ve Butlanı
Av. Kazım APALI ……………………………………………………………………………………………… 369
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Kurul Kararlarının
Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler
Av. Rıza GÜMBÜŞOĞLU / Av. F. Müjgan GÜNGÖR……………………………………………….. 385
YARGITAY KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU…………………………………………………………………. 395
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 451
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 456
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 469
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 478
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 483
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 489
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 507
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 517
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………. 549
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 565
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 567
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 575
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 583
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 588
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 590
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 596
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 598
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 601
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 603
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 630
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ……………………………………………………………………….. 655
YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI……………………………………………………………… 657
DANIŞTAY 8. DAİRE KARARI……………………………………………………………………………. 666
HUKUKSAL GÜNDEM
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği……………………………………………………………. 673
Danıştay Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi
Av. Dilek TAŞÖREN ………………………………………………………………………………………… 684
GEÇMİŞ ZAMAN YAZILARI
Düzenlenmesinden İtibaren On Yıl Geçince Vekaletname Hükümsüz Hale Gelir Mi?
Av. Osman KUNTMAN …………………………………………………………………………………….. 699
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………….707
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………………………………….. 721
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………… 827
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………. 831
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………… 833
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………. 835

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 88 – Sayı: 2014/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.