İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN…………………………………………………………………………………… 9
YAZILAR ……………………………………………………………………………………………………… 13
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi Ve İbrazı
Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ……………………………………………………………………………. 15
Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadelede Ortaklaşa Eylem Yöntemi
Av. Gönenç GÜRKAYNAK – Av. Ç. Olgu KAMA ……………………………………………………. 54
Kovuşturmanın Ertelenmesi Kararına Karşı Başvurulacak Yasa Yolu
Av. Işıl ARAL ………………………………………………………………………………………………… 74
Ceza Yargılamasında Uzlaşma Kurumunun Etkin Bir Şekilde
Uygulanamamasının Nedenleri Üzerine Birtakım Saptamalar
Ve Yaygın Bir Uygulama İçin Yapılması Gerekenler Üzerine…
Sabire Sanem YILMAZ …………………………………………………………………………………… 81
Vergi Ceza Hukukunda İştirak
Av. Ömer GÖREN ………………………………………………………………………………………….. 87
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle
Takiplerde Beş Gün Süreli Şikayet
Av. Talih UYAR ……………………………………………………………………………………………… 98
Islah İle Dava Değeri Müddeabih Arttırıldığı Anda Zamanaşımı Def’inde
Bulunulacak Davalarda, Zamanaşımı Def’inden Kurtulmanın Mümkün Olup
Olmadığı
Av. Ramazan YILMAZ …………………………………………………………………………………….. 248
Japon Yeni/İsviçre Frangı Kaydıyla Verilen Konut Kredilerinde Uyarlama
Uyuşmazlıkları Hakkında Bazı Düşünceler
Doç. Dr. Herdem BELEN ………………………………………………………………………………… 265
Motorlu Araç İşletenin Ve Bağlı Bulunduğu Teşebbüs Sahibinin Yardım
Çalışmalarından Doğan Sorumluluğu
Av. Hüseyin ATEŞ …………………………………………………………………………………………. 281
Borsalar Ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet,
Çalışma ve Denetim Esasları
Yavuz AKBULAK …………………………………………………………………………………………… 285
Borsa İstanbul Anonim Şirketi’nin Hukuki Niteliği
Av. Derin ALTAN …………………………………………………………………………………………… 306
Avusturya Anayasa Hukukunda Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan
Bireysel Başvurular
Prof. Dr. Gabriele KUCSKO-STADLMAYER ………………………………………………………. 330
İngiliz Temyiz Mahkemesi’nin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İle İlgili Kararı
Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR …………………………………………………………………….. 344
Akaryakıt Sektöründe Dikey Anlaşmalara İlişkin
Son Dönem Kurul Yaklaşımı
Av. Erdeniz SAVAŞ ………………………………………………………………………………………… 381
Doksanıncı Yılında Lozan Antlaşması
Av. Enis ÇONGAR …………………………………………………………………………………………. 394
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………………………………….. 403
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 473
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 478
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 483
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 485
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 487
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 496
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 498
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 504
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………….. 506
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 536
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 547
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 557
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 562
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 566
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 570
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 572
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 578
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 580
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 584
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 604
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………… 638
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ………………………………………………………………………… 645
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar……………………………………………………………………………………………………….. 679
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ……………………………………………………… 713
HUKUKSAL GÜNDEM
6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi
Davasına İlişkin Hüküm Ve Sonuçlar
Prof. Dr. Etem Saba Özmen – Av. Berna Çakmak………………………………………………… 723
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………………………………….. 751
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………… 783
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………. 790
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………… 791
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………. 793

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/5’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.