İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN………………………………………………………………………………. ..13
YAZILAR ……………………………………………………………………………………………….. ..15
Bankaların Genel Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Kefalet Hükümlerinin
Türk Borçlar Kanunu Kefalet Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Gülçin ELÇİN ……………………………………………………………………………………. ..16
Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) Getirdiği Önemli Bir Yenilik: Genel İşlem
Koşullarının Denetimi
Av. Hülya UYGUN……………………………………………………………………………………………. ..34
Havayolu İle Yük Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gecikmeden Doğan Sorumluluğu
Dr. Jur. Bülent SÖZER……………………………………………………………………………………. ..49
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Karar Organları Ve Türkiye Anayasa Mahkemesi
Kararları Işığında Din Ve Vicdan Özgürlüğü Ve Laiklik
Av. Benan MOLU…………………………………………………………………………………………….. ..68
Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmesi Türleri İle Genel Hükümler Uyarınca
Kiraya Verenin Borçlarına İlişkin Değerlendirmeler
Doç. Dr. Herdem BELEN …………………………………………………………………………………. 106
Tapu Kütüğüne Tescilin Olumlu Etkisinde İyiniyetlilerin Korunmasında
Bir İstisna Boşluğu
Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ……………………………………………………………………………… 138
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması (Kara Para Aklama)
Av. Güray SAY………………………………………………………………………………………………… 148
Islah Kurumunda Yargılama Giderine Vekalet Ücretinin Dâhil Edilip
Edilemeyeceği Ve Yargıtay’ın Tutumu
Fatih KARAMERCAN ………………………………………………………………………………………. 182
Geçerli Neden-Haklı Neden Ayrımı
Av. Cuma Arif DEMİR ……………………………………………………………………………………… 190
İşverenin Yurtdışında Çalıştırdığı İşçilerin İş Kanunu M.18’De Yer Alan “30 İşçi”
Sayısına Etkisi
Av. Önder İbrahim YILDIRIM ……………………………………………………………………………. 195
İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin
Av. Ramazan GÖNEN………………………………………………………………………………………. 206
İ
İdarenin Ceza Yargılaması Alanında Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi
Av. Atilla ÖZEN ……………………………………………………………………………………………… 214
Anonim Şirket Genel Kurullarında Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin
(Komiserin) Bulunması Ve Şirketlerin Denetimi
Av. Yuda REYNA – Av. Süzet ANJEL…………………………………………………………………… 229
Bozulan Kararın Başka Mahkemeye Gönderilmesi Mümkün Müdür?
(YHGK E. 2009/5-266 K. 2009/308 T. 1.7.2009 Kararın Tahlili)
Av. Cüneyd ALTIPARMAK ………………………………………………………………………………… 236
“Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik İlkesi”, “Kambiyo Senedinin Hayatın Olağan Akışına
Aykırı Olduğu” İddiasına Dayalı “Menfi Tespit Davası”Nın Açılmasını Engeller Mi?
Av. Talih UYAR……………………………………………………………………………………………….. 243
Hukuk Yargılamasında Birinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilen Birleştirme
Kararının Bağlayıcılığı Sorunu Ve Sonuçları
Mustafa AKIN…………………………………………………………………………………………………. 258
Harici Hukuk Sistemlerinden Örneklerle Taksirli Suçlarda İlliyet Bağları
Av. Muhammet KIZIL………………………………………………………………………………………. 270
Misak-ı Milli
Av. Enis ÇONGAR …………………………………………………………………………………………… 277
Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunda Aldatma (İğfal) Kabiliyeti
Av. Can CİHAN ………………………………………………………………………………………………. 285
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………………………………… 291
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 338
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 343
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 344
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 346
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 360
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 363
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 370
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 372
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………… 374
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 400
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 402
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 404
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 411
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 441
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 444
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 448
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 453
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 454
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 468
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 470
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………. 485
Yargıtay 1. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………………. 487
Yargıtay 5. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………………. 488
Yargıtay 6. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………………. 489
Yargıtay 8. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………………. 491
Yargıtay 9. Ceza Dairesi……………………………………………………………………………………. 493
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………… 497
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 3. Daire …………………………………………………………………………………………… 505
HUKUKSAL GÜNDEM
Avukatlık Büroları Ve Apartmanlar İçin Risk Değerlendirmesi Örnekleri
Av. Kayhan ÖZEL……………………………………………………………………………………………. 511
İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatına Genel Bir Bakış
Av. Ömer Cem SELAMOĞLU ……………………………………………………………………………. 519
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Çizelgeler ………………………………………………………………………………………….. 529
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………… 545
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………. 551
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………… 552
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini…………………………………………………………………………. 552

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.