İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN…………………………………………………………………………………….9
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………………….13
Tapu Sicili “Herkese Açık” Mıdır? Çelişkiler Yumağı Bir Madde: Mk 1020
Av. Dr. Rona AYBAY……………………………………………………………………………………………………15
Kadın- Erkek Eşitliği ve Silah Kullanma Yasağı Üzerine Yeni T.C. Anayasası’na
Değişiklik Önerileri
Prof. Dr. Mahmut T. BİRSEL ……………………………………………………………………………………….32
Ticari Bilanço ve Borca Batıklık Bilaçosu
Prof. Dr. Haluk SUMER ………………………………………………………………………………………………39
Merkezi Isıtma Ve Sıcak Su Sisteminin Bulunduğu Yapılarda Isı Giderlerinin
Paylaştırılması Esasları (Isı Pay Ölçer Sistemi) Ve Bunun
Kat Mülkiyeti Hukukuna İlişkin Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞENGÜL ……………………………………………………………………………………54
6356 Sayılı Yasa ve Sedikal Haklar
Av. Dr. Murat ÖZVERİ ………………………………………………………………………………………………..89
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Unsurları Ve Muvazaa İddiası
Av. Püren KUNT……………………………………………………………………………………………………….122
İsviçre Medeni Kanunu’nun Kat Mülkiyeti İle İlgili Hükümleri
Yrd. Doç. Dr. Ebru CEYLAN……………………………………………………………………………………….146
Gazetecilerin Haber Kaynakları İle Haber Kaynağının Gizliliği Nasıl Sağlanabilir?
Fikret İLKİZ …………………………………………………………………………………………………………….153
Tutukluyken Milletvekili Seçilenlerin Tahliye İstemlerini Reddeden Özel Yetkili
Ağır Ceza Mahkemesi Kararıyla İlgili Bir İnceleme
Av. Osman KUNTMAN……………………………………………………………………………………………….168
Toplu Yapılarda Genel Kurul
Tuğba SEMERCİ ………………………………………………………………………………………………………190
6322 Sayılı Kanun İle Getirilen Girişim Sermayesi Fonu
Yavuz AKBULAK ………………………………………………………………………………………………………214
Binalarda Yapım ve Bakım Eksiliğinden Sorumluluk
Av. İlker Hasan DUMAN …………………………………………………………………………………………….224
Uygulamada Hukuka Aykırı Deliller
Av. Ahmet AYDIN ……………………………………………………………………………………………………..269
Para Borçlarında Borçlu Temerrüdü Halinde Alacaklının Munzam Zararının
Tazminini İsteyebilmesi Konusundaki Yargıtay Uygulaması
Av. Gökhan ÖNDERİ…………………………………………………………………………………………………274
Sanatçıların Sosyal Güvenliği
Av. Kayhan ÖZEL……………………………………………………………………………………………………..300
Donanımlı Olan İnsan Özgür Birey Olur
Av. Ali ŞENOĞLU……………………………………………………………………………………………………..307
Ticari Vekil
Caner TAŞATAN……………………………………………………………………………………………………….321
Müdafii Ve Ceza Muhakemesinde Müdafii İle İlgili Koruma Tedbirleri
Av. Çağatay UYGUN…………………………………………………………………………………………………..341
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Dava Dilekçesi
Av. Erol KARAASLAN………………………………………………………………………………………………..356
Limited Şirkette Esas Sermaye Payının Devri
Av. Ramazan GÖNEN………………………………………………………………………………………………..388
Miras Bırakanın Verdiği Para İle Mal Kazandırma Halinde Denkleştirici
Adalet Kurullarına Göre Yapılan Hesaplama Uygulamasından
Yargıtay’ın Geri Dönmesi Nedeniyle Oluşan Davacı Zararları Nasıl Giderilecektir?
Av. Erdoğan GÖKÇE …………………………………………………………………………………………………397
Yeni Teşvik Sistemi
Av. Hakan KARAKURT………………………………………………………………………………………………399
Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanların Vermiş Oldukları Zararlardan Sorumluluk
Av. Halis YAŞAR……………………………………………………………………………………………………….409
Anonim Şirketlerde Hakim Pay Sahibinin Ortaklıktan Çıkarma Hakkı
(Satın Alma Hakkı)
Av. Ramazan YILMAZ………………………………………………………………………………………………..440
Bilişim Hukuku Ve Alan Adları
Av. Esra GÜLTEKİNER ……………………………………………………………………………………………..445
Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözümü
Av. Duygu YILDIRIM ERTÜTÜNCÜ ……………………………………………………………………………..458
“Takip Dayanağı Senedin Sahte Olduğu” İleri Sürülerek İcra
Takibinin Teminatsız – Durdurulmas
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………………………………………………488
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………………………………………….518
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….557
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….561
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….568
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….571
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….579
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….580
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….584
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….586
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….591
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..636
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..645
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..650
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..662
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..664
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..668
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..681
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..687
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..697
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları …………………………………………………………………………………..701
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………………….711
HUKUKSAL GÜNDEM
Tüketici Hukuku Ve Uygulamalarına Genel Bakış
Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN ……………………………………………………………………………………..721
Tüketici Hukuku Uygulamasında Paket Tur Sözleşmelerinden
Kaynaklanan İhtilaflar
Av. Yunus ÖZAK……………………………………………………………………………………………………….726
YARARLI BİLGİLER
Tablo ve Cizelgeler …………………………………………………………………………………………………..739
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………………….753
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………………..756
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………………….757
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………………..760

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/2’yi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.