İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN……………………………………………………………………………………….9
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………………….13
Tutuklama Uygulamalarına Bir Bakış: Tutuklamada Gerekçesizlik Sorunu
Prof. Dr. Ersan ŞEN • Av. Bilgehan ÖZDEMİR ……………………………………………………………….15
Uluslararası ve Ulusal Boyutta Aile İçi Şiddetle Mücadele
Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN ……………………………………………………………………………………….25
Konişmentosuz Yük Teslimi
Prof. Dr. M. Fehmi ÜLGENER………………………………………………………………………………………39
İşçinin Memuriyet Dönemine İlişkin Kıdem Tazminatının Hesaplanması
Av. Yörük KABALAK……………………………………………………………………………………………………44
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları
Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN • Dr. Tuba Akçura KARAMAN……………………………………………..47
Kadastro Çalışmalarında Vakıf Taşınmaz Tespitinde
Yaşanan Sorunların İrdelenmesi
Yakup Emre ÇORUHLU • Doç. Dr. Osman DEMİR………………………………………………………….75
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kar Payı Avansı Dağıtılması
Av. Yuda REYNA…………………………………………………………………………………………………………88
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na İlişkin Uyarılar
Av. Kayhan ÖZEL……………………………………………………………………………………………………….93
iş hukukunda normal fazla çalışma
Av. Çetin AĞIR …………………………………………………………………………………………………………101
Kriz Dönemlerinde Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
M. İhsan SEÇKİN ……………………………………………………………………………………………………..128
5510 Sayılı Kanun’da Kısa Vadeli Sigorta Kolları, Yararlanma Şartları
ve Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar
Kerim Ulaş ŞENDUR…………………………………………………………………………………………………156
İş Sözleşmesinin Feshi Sonucu İhbar ve Kıdem Tazminatı
Av. Bengisu GÜRSES ………………………………………………………………………………………………..204
Roma Hukuku’nda Nişanlanma (Sponsalia)
Orhun BEKAR………………………………………………………………………………………………………….239
Kamulaştırmasız Elatma Uygulamasına İlişkin Görüşler
Av. Hulki CİHAN ………………………………………………………………………………………………………246
Alman Yüksek Yargısı ve Literatüründen Örnekler İle Yasalarımıza Uygun
Cezalandırma Cihetine Gidilmiş Gerekçeli Karar
Av. Muhammet KIZIL………………………………………………………………………………………………..250
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ndacinsel Taciz Suçu
Sinan TUMLUKOLÇU………………………………………………………………………………………………..261
Klasik Tebligat Sorunlarının Elektronik Tebligat Sürecine Etkileri
Sami AKDAĞ……………………………………………………………………………………………………………271
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası
Av. Nafi PAKEL ………………………………………………………………………………………………………..275
6222 Sayılı Kanun’un “Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar
Verilmesi” İle İlgili Maddesi’nin Değerlendirilmesi
Dr. Ümit ORHAN………………………………………………………………………………………………………280
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………………………………………….285
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….337
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….339
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….344
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….349
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….351
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….353
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….362
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….366
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….367
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..387
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..396
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..402
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..409
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..417
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..420
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..423
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..425
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..434
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..440
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..442
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..445
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..454
Yargıtay Ceza Daireleri ………………………………………………………………………………………………466
UYGULAMADAN DOSYA
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………………….479
AİHM KARARLARI
Kararlar ………………………………………………………………………………………………………………….503
HUKUKSAL GÜNDEM
Müdafilere Yapılan “Zorunlu Yol Gideri Ödemeleri” • Av. Oya Şahin McCARTHY…………….513
Gizli Tanık Mı? • Av. Halis ÖZDEMİR………………………………………………………………………..516
YARARLI BİLGİLER
Tablolar, Çizelgeler …………………………………………………………………………………………………..519
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………………….597
Nakiller-I…………………………………………………………………………………………………………………602
Nakiller-II………………………………………………………………………………………………………………..603
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………………….603
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………………..605

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 87 – Sayı: 2013/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.