İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN………………………………………………………………………………………9
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………………….15
6352 Sayılı Kanun’la İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle
Uygulanması
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ* • Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR………………………………………….17
Anayasa M. 66/I Hükmünde Yer Alan Türk Tanımı Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Sibel ÖZEL…………………………………………………………………………………………………..40
Yargıda Hız Denemeleri Güncel Gelişmeler-Temel İlkeler
Av. Onur ŞAHİNKAYA …………………………………………………………………………………………………60
Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulama
Sorunları
Av. Tarkan ÖNAY ……………………………………………………………………………………………………….76
Mirasın Paylaşılması Davası
Av. Remzi DEMİR……………………………………………………………………………………………………….84
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Uygulanan İdari Para Cezaları İle Bunlara İlişkin
İndirimlerden Yararlanma Koşulları ve İtiraz/Yargı Süreci
B. Kerem GÖKTAŞ……………………………………………………………………………………………………107
İdari Yargıda 6352 Sayılı Kanun İle
Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Av. Hasan GÖK ………………………………………………………………………………………………………..113
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu’nun Devredilemeyen Görev ve
Yetkileri, Yönetim Yetkisinin Devri ve Devir Halinde Sorumluluk
Av. Ramazan GÖNEN………………………………………………………………………………………………..125
“Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” Hakkında Açılan Tasarrufun İptali Davasının
Sonuçları
Av. Talih UYAR…………………………………………………………………………………………………………137
Tenkis Davasının Uygulamasında Önemli Bir Değişiklik İle Miras Bırakanın Davalıya
Kazandırdığı Malı Davalının Elinden Çıkartması Halinde Seçimlik Hakkın Nasıl
Kullandırılacağının Değerlendirilmesi
Erdoğan GÖKÇE ………………………………………………………………………………………………………234
6352 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması ve Basın Yayın Yolu İle İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi
Hakkında Kanun İle İdari Yargıda Yargının Etkinleştirilmesi ve Yargılama Sürecinin
Hızlandırılmasına Yönelik Yapılan Değişikliklerin Analizi
İsmail TAZEGÜL………………………………………………………………………………………………………242
6216 Sayılı Kanun Kapsamında Yüce Divan Yargılaması
Kamuran KAYA ………………………………………………………………………………………………………..255
Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı İle Halka Açık Anonim Şirketlere Getirilen Yeni
Esaslar
Yavuz AKBULAK ………………………………………………………………………………………………………265
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …………………………………………………………………………………….297
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….312
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….321
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….328
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….331
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….338
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….339
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….341
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….343
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………….344
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..387
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..391
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..397
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..399
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..403
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..408
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..410
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..417
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..419
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..421
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..422
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ………………………………………………………………………………………..434
Yargıtay Ceza Daireleri ………………………………………………………………………………………………435
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARAR DERLEMESİ
Kararlar ………………………………………………………………………………………………………………….445
HUKUKSAL GÜNDEM
İnsan Hakları Açısından Ülkemiz Uygulamasında Savunma Hakkı • Av. Zeki EKMEN………..579
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ……………………………………………………………………..589
AİHM KARARLARI
Kararlar ………………………………………………………………………………………………………………….627
YARARLI BİLGİLER
Tablolar, Çizelgeler …………………………………………………………………………………………………..633
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………………….645
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………………..650
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………………….651
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………………..653

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.