İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN……………………………………………………………………………………..11
YAZILAR ………………………………………………………………………………………………………………….15
Av. Kazım KOLCUOĞLU
KALICI BARIŞ İÇİN YURTTA HUKUK DÜNYADA HUKUK!………………………………………………..17
Av. Fikret İLKİZ
GAZETECİLERİN HABER KAYNAKLARI GİZLİDİR …………………………………………………………24
Av. Osman KUNTMAN
MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE BİTMEYEN VE ÂDİL YARGILANMA HAKKINI ORTADAN
KALDIRAN UZUN SÜREN DAVALARLA İLGİLİ BİR İNCELEME………………………………………..39
Av. Yuda REYNA
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KİRA VE TAHLİYE……………………………..103
B.Kerem GÖKTAŞ
İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İMZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ…………………..117
Av. Abbas BİLGİLİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU……………………..121
Av. Çetin AĞIR
HİZMET SÖZLEŞMESİNDE İBRANAME………………………………………………………………………130
Av. Zeki DELİKAYA
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ AKDİNİN FESHİ USULÜ………………………………………..141
Av. Talih UYAR
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN YAPILAN CEBRİ İCRA YOLU
İLE SATIŞLARINA, KREDİ ALACAKLISI KURULUŞTAN ALACAĞI TEMLİK ALMIŞ OLAN VARLIK
YÖNETİM ŞİRKETİ DE KATILARAK “ALACAĞINA MAHSUBEN” TAŞINMAZI SATIN ALABİLİR
Mİ?…………………………………………………………………………………………………………………………152
Av. Esin Güngör ÖNAL
FASON ÜRETİM SÖZLEŞMELERİNİN REKABET HUKUKU ÇERÇEVESİNDE
DEGERLENDİRİLMESİ …………………………………………………………………………………………….156
Av. Seda DENİZ – Av. Belit POLAT – Av. Başak YILMAZ
REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINA GENEL BİR BAKIŞ …………….165
Av. Mustafa ÜNLÜTEPE
BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ VE HACZİ……………………….181
Av. Hasan ŞİŞMAN
YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA GİDER AVANSI, BELİRSİZ ALACAK
DAVASI VE KISMİ DAVA……………………………………………………………………………………………201
Av. Ramazan GÖNEN
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET ……………………….210
Av. Biset Sena GÜNEŞ
TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLER …………………………………………………………………………….220
Av. Püren KUNT
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİ …………………………………………………………………………..235
Av. Halil Ufuk KÖK
SGK TARAFINDAN ÖDENEN FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASINA
YÖNELİK 5510 SAYILI YASA’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER ……………………………………………………..254
Av. Hatice Kurban KOÇER
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TEK SATICININ DENKLEŞTİRME İSTEMİ………..273
Av. Suat EKİM
TEBLİGAT SORUNU…………………………………………………………………………………………………280
Esra GÜLTEKİNER
AVUKATLIK MESLEĞİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR………………………………………………………..282
Av. Cüneyt UYAR
KESİNLEŞMEMİŞ TENFİZ İLAMINA DAYANILARAK
İHTİYATİ HACİZ TALEP EDİLEBİLİR Mİ? ……………………………………………………………………295
Av. Hayri YILDIRIM
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASA’NIN
DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME …………………………………………..306
YARGITAY KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU…………………………………………………………………………..331
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..384
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..386
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..390
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..393
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..396
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..398
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..400
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………..402
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………427
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………434
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………440
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………445
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………450
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………453
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………460
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………464
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………476
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………477
YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ…………………………………………………………………………………495
YARGITAY CEZA DAİRELERİ …………………………………………………………………………………….507
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar………………………………………………………………………………………………………………….521
TBB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Disiplin Kurulu Kararları …………………………………………………………………………………………..527
AİHM KARARLARI
Kararlar ………………………………………………………………………………………………………………….537
YARARLI BİLGİLER
Tablolar, Çizelgeler …………………………………………………………………………………………………..543
YİTİRDİKLERİMİZ , NAKİLLER VE AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………………………………….553
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………………..558
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………………………………….559
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………………………………..561

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/3’ü okumak için buraya tıklayabilirsiniz.