İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULU’NDAN ……………………………………………………………………………………………..XI
YAZILAR
Av. Orhan YILMAZ
ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEME………………………………………………………….3
Av. Mustafa Cem YENİARAS
PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN İCRA TAKİPLERİ ÖZELİNDE İCRA VE İFLAS KANUNU
MADDE 36 HÜKMÜ UYARINCA İCRANIN GERİ BIRAKILMASINDA TEMİNAT KURUMU……………15
Av. Başar YALTI
YARGIÇ VE VİCDAN …………………………………………………………………………………………………….27
Prof. Dr. Necmettin AKTEN
TAŞIYAN SORUMLULUĞUNDA ÖLÇÜ: KOLİ, PARÇA VEYA YÜKÇÜN BAŞINA SORUMLULUK…….31
Coşkun ONGUN
MEDYA YAYINLARINA KARŞI CEVAP VE DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)……………………………………52
Av. Mehmet BAYRAKTAR
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI İLGİLİ DÜZENLEMELER VE UYGULAMASI……………….73
B. Kerem GÖKTAŞ
ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI -I-…………………………………………………………………………………..111
Av. Süleyman UZ
ÖZEL HASTANE GİDERLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN TAHSİLİ DAVALARI……119
Av. Talih UYAR
”İLAM”A DAYALI OLARAK ”İLAMSIZ TAKİP” YAPILABİLİR Mİ?……………………………………………..131
Av. Alev Seher TUNA
TÜRKİYE’DE AFETLER, HUKUKİ SORUNLAR VE ÇEVRESEL SONUÇLARI………………………….137
Av. Eyüp ERASLAN
BANKA PERSONEL SANDIKLARININ GELECEĞİ……………………………………………………………..155
Av. Yuda REYNA – Av. Süzet ANJEL
6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLER…………………………183
Av. Ünal SOMUNCUOĞLU
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN
İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİ…………………………………………………………………………….198
Av. Hatice KURBAN
OFF – SHORE BANKA VE ULUSAL BANKANIN SORUMLULUĞU …………………………………………203
Mehmet KARA
ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINI DESTEKLEYEN TEŞVİKLER…………………………………………………………207
Prof. Dr. Selahattin ANIK
ANILARDA BİLİRKİŞİLİK VE YAŞAM……………………………………………………………………………….212
Av. Canan YILMAZ
CARL SCHMITT VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI……………………………………………………………………..224
Gülseren S. AYTAŞ
YENİ TÜRKİYE ANAYASASI, YENİ IRAK ANAYASASI VE FRANSIZ ANAYASASI………………………..232
Av. Ali ŞENOĞLU
KARAR VERME DURUMUNDA OLANLAR DONANIMLI OLMALIDIR …………………………………….262
VII
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ……………………………………………………………………………………..269
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………351
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi…………………………………………………………………………………………….353
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………354
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………364
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………366
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………368
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………………………………………………371
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..381
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..390
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..398
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..406
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..408
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..411
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..416
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..423
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..432
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..434
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi …………………………………………………………………………………………..449
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları …………………………………………………………………………….454
UYGULAMADAN DOSYALAR
Dosyalar …………………………………………………………………………………………………………………503
TBB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Disiplin Kurulu Kararları ………………………………………………………………………………………..511
YARARLI BİLGİLER
Tablolar, Çizelgeler ………………………………………………………………………………………………….519
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER, AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz ………………………………………………………………………………………………………….565
Nakiller …………………………………………………………………………………………………………………..571
Ayrılmalar …………………………………………………………………………………………………………..572
KAVRAM DİZİNİ
Kavramlar ………………………………………………………………………………………………………….574

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 86 – Sayı: 2012/1’i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.