sirketler hukuku logoDT Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı şirketlere düzenli olarak Türk ve Uluslarası Şirketler hukukunu ilgilendirir muhtelif konularda tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu bağlamda, Ticari Şirketlerin hukuka uygun yapılmayan işlemler için maddi ve manevi zarar görmemeleri için DT Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslar arası şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerindeki her türlü iş, işlemini yerine getirmekte ve şirketler hukukundan kaynaklanan her türlü sorunlarına büyük bir titizlik içinde çözümler üretmektedir.

Tarafımızca tarafından verilen avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıdaki gibidir;

•     Türk Ticaret Kanunu kapsamında Şirketler Hukuku ile ilgili her türlü danışmanlığın verilmesi,
•     Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki her türlü Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetinin verilmesi,
•     Yabancı Şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya şirket ve/veya irtibat bürolarının kurulması,
•     Şirket Genel kurul toplantılarının hazırlanması ve yapılması,
•     Limited Şirketler için ortaklar kurulu kararı, Anonim Şirketler için Yönetim Kurulu Kararlarının hazırlanması,
•     Şirket Sermayesinin arttırılması,
•     Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler,
•     İflas ertelemesi davalarının takibi,
•     Birleşme ve Devralmalarda hukuki durumun tespiti raporlarının (Due Diligence) hazırlanması ve yürütülmesi.