DT Hukuk Bürosu, özellikle hasta ve hekim hakları, sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılması ve yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.