marka paten hukuku logoDT Hukuk Bürosu; marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları tescili ve bu hakların korunması, vaki ihlalleri engelleme ve bu ihlallerden doğan maddi ve manevi zararların özel mahkemelerde dava yolu ile korunmasını sağlamak, sorumluları hakkında ceza davaları açma, suça konu davaları müsadere etme, lisans devir sözleşmeleri hazırlama, bu sözleşmeye aykırılıkları dava etmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Söz konusu alanda tarafımızca verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Marka davaları;
  556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
  Marka iptal davaları, hükümsüzlük davaları, tazminat davaları
  •    Markaların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
  •    Markaya tecavüzün durdurulması
  •    Taklit markadan doğan tazminat davaları
  •    Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları
  •    Taklit markalı malları gümrüklerde el konulması işlemleri.
 • Patent davaları;
  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
  Faydalı model ve patentin iptali, hükümsüzlük ve iptal davaları
  •    Patentin gaspına karşı açılan davalar
  •    Patente ve faydalı modele tecavüzün durdurulması
  •    Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davalar

 

Tasarım davaları
554 Sayılı Tasarımlar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
•    Tasarıma tecavüzün durdurulması
•    Taklit tecavüzden doğan tazminat davaları
•    Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
•    Tasarım iptal davaları, hükümsüzlük davaları