turk_hukukunda_haksiz_rekabet

08

Ağu

Türk Hukukunda Haksız Rekabet

TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET Haksız rekabet, 6102 sayılı yeni TTK. ’da 54 ila 63 ’üncü maddeleri arasında ile düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu ’nda yer alan haksız rekabet hükümlerine ek olarak Borçlar Kanunu ’nda da tacir olmayanlar arasındaki haksız rekabet halleri de düzenlenmiştir. Haksız rekabet hükümlerinin amacı bütün katılanların menfaatine olacak şekilde dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, […]

iflas_erteleme_sureci

08

Ağu

İflas Erteleme Süreci

İFLAS ERTELEME SÜRECİ Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle şirketlerin “iflasın ilan edilmesi öncesinde” başvurabilecekleri hukuksal bir yol haline gelen İFLAS ERTELEME kurumu, mali durumları bozulan şirketlerin ve kooperatiflerin sermayelerinin korunması için gerekli tedbirlerden biri olarak Türk Ticaret Kanunu ’nda düzenlenmiştir. Mahkeme, şirketin mali durumunun düzelebilir olmasını mümkün gördüğü takdirde iflas erteleme kararı verebilmektedir. İflas erteleme şirket yönetim[…]

hatali_hekim_uygulamasi

08

Ağu

Hatalı Hekim Uygulaması

HATALI HEKİM UYGULAMALARI Ülkemizde konuyla ilgili genel olarak “hekim hatası”, “doktor hatası”, “tıbbî hata”, “tıbbî hizmetlerin kötü uygulanması”, “tıbbî yanlış uygulama” gibi kavramlar kullanılmaktadır. TIBBİ HATA(KUSUR) Tıbbî hatayı; “bir doktorun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya kurallara uymama sonucu tedavi ve bakım standartlarına uymayan davranışları ile hastasına zarar vermesi” olarak tanımlamak mümkündür. Tıbbî hata davalarında, ihmale dayalı dava[…]

online_alisveriste_tuketici_haklari

25

Şub

Online Alışverişte Tüketici Hakları

Teknolojik gelişmelerin kavranması güç boyutlara ulaşmasıyla birlikte günlük yaşantımıza sağladığı bir çok kolaylığın etkisiyle bilgisayar ve internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. TÜİK 2014 yılı verilerine göre ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oranları %53.8, internetten alışveriş yapanların oranı ise % 30.8’ dir. Farklı sektörlerden bir çok firmanın online alışverişe teşvik amacıyla yaptıkları çeşitli indirim ve kampanyalar ile arzu edilen[…]