kamu ihale hukuku2003 Yılında yapılan kanun düzenlemelerine göre, Kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre ihaleye çıkacaktır.  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin ihtiyaçları; yapım işleri, mal alımı, hizmet işleri ve danışmanlık hizmet alımı şeklinde sınıflandırılmıştır.

Buna göre idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

  1.     a)    Açık ihale usulü
    b)    Belli istekliler arasında ihale usulü
    c)    Pazarlık usulü

DT Hukuk Bürosu, Kamu ihale mevzuatı ile ilgili her türlü değişiklikleri ve bu alandaki gelişmeler sürekli olarak takip ederek, kamu ihalelerine katılımda bulunacak müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

  • İhale dokümanının hukuki açıdan incelenmesi, varsa hukuka aykırı durumların tespiti ve müvekkilimiz adına herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için gerekli itirazlarda   bulunulması,
  • İhale dosyasına konulacak belgelerin KİK mevzuatına ve şartnameye uygunluğunun incelenmesi,
  • İhale sonrası yapılacak sözleşmenin hukuki açıdan incelenmesi,
  • İhaleyi yapan kurumun ihale sürecinde rekabete ve mevzuata aykırı davranması durumunda müvekkil adına gerekli mercilere itirazda bulunulması