İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

İÇERİK DİZİNİ

Yayın Kurulu’ndan ………………………………………………………………..9
Takviye Edici Gıdalar (Özellikle Zayıflatıcı Haplar Ve Çaylar)
Sebebiyle Meydana Gelen Zararlardan Sorumluluk
Prof. Dr. Hasan PETEK…………………………………………………………….. 15
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında
Davacılık Sıfatı
Av. Abbas BİLGİLİ……………………………………………………………………..54
Anonim Ve Limited Şirketlerde; “Şirket” Ten Ve/Veya “Şirket
Ortağı”Ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin “Şirket”İ Ve/Veya
“Şirket Ortağı”nı Takip Hakkının Kapsamı
Av. Talih UYAR………………………………………………………………………… 66
İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
Av. Ayşegül YILDIZDOĞAN…………………………………………………………. 84
Kanunlarla Korunan Basın Özgürlüğüne Vurulmuş Prangalar;
Sansür Ve Otosansür
Av. Gizem ÖZ……………………………………………………………………………95
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Oluşturulması
Yavuz AKBULAK …………………………………………………………………….. 111
Türk Borçlar Kanunu Gereğince Rekabet Yasağı
Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
Oktay ÖZER………………………………………………………………………….. 122
Tasarrufun İptali Davasında Esasa İlişkin
İncelemeler İİK m.280
Av. Ecem DOĞRU ………………………………………………………………….. 126
Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Kesilen Özel
Usulsuzlük Cezalarının Hukuka Aykırılığı
Av. Gözde SARUHAN………………………………………………………………. 137
Gemi Jurnalinin Mevzuat Açısından İncelenmesi
Kpt. Tevfik Ali BATUŞ…………………………………………………………….. 146
6502 Sayılı Yeni TKHK’da Düzenlenen Ticari Reklamın
Sağlık Alanına Yansımaları İle Birlikte İncelenmesi
Av. Neriman ÖZDEMİR …………………………………………………………… 149
Ölme Hakkı
Abdullah BİLİCİ …………………………………………………………………….. 173
Türk Medeni Hukukunda Boşanma Davası
Av. Alper KESKİN ………………………………………………………………….. 189
Motorlu Taşıtlar Sektörü Özelinde Münhasır Olmayan Bayilik
Sözleşmelerinin TTK 122. Maddesi’nde Düzenlenen Denkleştirme
İstemi Kapsamında Değerlendirilmesi
Av. Hande TOPRAK FINDIK …………………………………………………….. 198
Aihm Kararları Işığında Provakatör Ajanın (X-Ajanın) Suça
Azmettirmesi Ve Adil Yargılanma Hakkı
Av. Murat YILMAZ………………………………………………………………….. 208
Eser Sözleşmesinde Eksik İfa
Sema DENİZ ÖZKAN ……………………………………………………………… 219
Muhit Değişkeni Kapsamında Çocuk Suçluluğu
Av. Baki GÜZGÜ ……………………………………………………………………. 245
İcra İflas Kanunu (İİK) Çerçevesinde Borç Ödeme Taahhüdünü
İhlal Ve Sonuçları
Av. Elvan BAĞ CANBAZ …………………………………………………………. 251
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesindeki Görevi Gereği Hastayı
Ücretsiz Ameliyat Etmek Zorunda Olan Doktorun Ameliyat
Karşılığı Para Almasının Rüşvet, İrtikâp Ve Görevi Kötüye
Kullanma Suçlarından Hangisini Oluşturacağı
Av. Abdullah Selim BABAOĞLU……………………………………………….. 262
YARGITAY KARARLARI…………………………………………………….. 273
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………………………………………………….. 275
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 382
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 383
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 387
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 396
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 397
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 400
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ……………………………………………………….. 408
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 437
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 441
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 449
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 451
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 453
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 455
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ……………………………………………………… 524
Yargıtay Ceza Genel Kurulu …………………………………………………….. 556
Danıştay Kararı………………………………………………………………… 591
Uygulamadan DOSYALAR
Uygulamadan Dosya 1 ………………………………………………………………………. 569
Uygulamadan Dosya 2……………………………………………………………………….. 574
Uygulamadan Dosya 3……………………………………………………………………….. 581
Yararlı Bilgiler
Tablo ve Çizelgeler ……………………………………………………………………………. 597
YİTİRDİKLERİMİZ, NAKİLLER ve AYRILMALAR
Yitirdiklerimiz………………………………………………………………………………….. 661.
Nakiller …………………………………………………………………………………………… 667.
Ayrılmalar ……………………………………………………………………………………….. 671
Kavram Dizini
Kavramlara Göre Arama Dizini …………………………………………………………… 679
KİTAP TANITIMLARI ………………………………………………………………………. 689

İstanbul Barosu Dergisi – Cilt: 89 – Sayı: 2015/6’yı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.