iş ve sosyal güvenlik hukuku logoBireysel ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, işçilerin iş verenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. DT Hukuk Bürosu, müvekkilleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, personel istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün yasal prosedürün müvekkilin en lehine olacak şekilde yürütülmesi, işçi – işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin ve iş yeri kurallarının oluşturulması ve gerekli görülür ise müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

•    İş Kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken yasal evrakların hazırlanması.
•    İş akdinin feshi davaları
•    İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
•    İşe iade davaları
•    Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
•    Sosyal sigorta davaları
•    Sigortalılığın tespiti davaları