Human Rights Act UK 1998

Human Rights Act UK 1998

DT Hukuk Bürosu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve ek protokollerinde düzenlenen hakların ihlal edilmesi halinde yapılacak başvurularda hukuki destek sağlamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edildiğine inanan her birey komisyona başvuru yapabilir. Hukuk büromuz; bu süreçte müvekkillerine hukuki danışmanlık yapmakta, başvuru işlemlerini ve başvurunun takibi yürütmektedir.

Başvurularda Esas Alınacak Temel Haklar ve Hürriyetler Şunlardır:

 • Ayrımcılık yasağı,
  •    Yaşama hakkı,
  •    İşkence yasağı,
  •    Kötü muamele yasağı,
  •    Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı,
  •    Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı,
  •    Adil yargılanma hakkı,
  •    Özel hayatın gizliliği hakkı,
  •    Konut dokunulmazlığı,
  •    Haberleşme özgürlüğü,
  •    Din ve vicdan özgürlüğü,
  •    Düşünce ve İfade özgürlüğü,
  •    Basın özgürlüğü,
  •    Örgütlenme özgürlüğü,
  •    Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı,
  •    Aile kurma ve ailenin korunması hakkı,
  •    Yerleşme ve seyahat özgürlüğü,
  •    Seçme ve seçilme hakkı,
  •    Hak arama hürriyeti,
  •    Adli hata sonucu tazminat hakkı,
  •    Çocuk hakları,
  •    Yaşlıların hakları,
  •    Engellilerin hakları,
  •    Kadın hakları,
  •    Mülkiyet hakkı,
  •    Eğitim ve öğrenim hakkı,
  •    Çalışma ve sözleşme özgürlüğü,
  •    Bilim ve sanat özgürlüğü,
  •    Sosyal güvenlik hakkı,
  •    Sığınma hakkı,
  •    İhraç, sınır dışı veya iade etme yasağı,
  •    Uyrukluk kakkı,
  •    Dilekçe hakkı,
  •    Bilgi edinme hakkı,
  •    Çevre hakkı,
  •    Sağlık ve hasta hakkı,
  •    Tutuklu ve hükümlülerin hakları,
  •    Azınlık hakları,
  •    Maddi ve manevi varlığı geliştirme hakkı,
  •    Kamu hizmetlerine girme hakkı,
  •    Çalışma hakkı,