idare hukukuİdare Hukuku fertler ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. DT Hukuk Bürosu, müvekkillerinin idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü hususunda geniş tecrübe sağlamış ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır. DT Hukuk Bürosu,  idari yaptırımlara karşı idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, idari para cezalarının iptal ve itiraz prosedürünün işletilmesi, idari başvuruların yapılması, kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, kamu ihalelerine katılım, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular başta olmak üzere idare hukuku alanında gerekli her türlü hizmeti sağlamaktadır.