icra iflas hukuku logoTicari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. DT Hukuk Bürosu hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda hukuk büromuz; Tüzel ve Gerçek kişilere birikmiş alacakların tahsili ve bunların dava aşamasından evvel sulh yoluyla çözümlenmesi hususlarında da müvekkillere en avantajlı şekilde hizmet vermektedir.

İcra – İflas Hukuku kapsamında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;

•    İcra Takipleri
•    İtirazın İptali ve İtirazın Kaldırılması Davaları
•    Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
•    İstihkak Davaları
•    İcra Tetkik Mercii ‘nin görevine giren davalar
•    İhalenin Feshi Davaları