“Oyunun kurallarını bilmediğiniz taktirde, stratejinin, planlamanın, iyi oynamanın hiçbir değeri yoktur; KAYBEDERSİNİZ”

DT DANIŞMANLIĞIN amacı oyunun kurallarını öğretmektir.

DT DANIŞMANLIK, konusunda uzman avukat ve akademisyen hukukçulardan oluşan kadrosu ile şirketleri hukuki açıdan yapılandırılması, danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir.

Türkiye’nin kendi alanında önde gelen firmalarını yapılandırmış olan DT DANIŞMANLIK, halen bu firmaların insan kaynakları departmanları ile sürekli danışmanlık ilişkisini de sürdürmektedir.

YAPILANDIRMA kapsamında şirket yöneticileri ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, marka, yöneticilerin cezai sorumluluğu, iş hukuku, sosyal sigorta hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ile sendikal süreçler hakkında eksiksiz bir hukuki formasyona kavuşturulurlar.

Bu formasyon sayesinde yönetici OYUNUN KURALLARINI iyi bilme avantajı ile hareket eder.

DT danışmanlık PROAKTİF DANIŞMANLIK modelini esas alır. Bu modelde şirket ve şirket yöneticileri olası hukuki risklere karşı hukuki bir kalkanla donatılırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri ve müdürlerin cezai sorumluluklarının kaldırılması, ticari sözleşmelerin olası dava süreçlerini engelleyecek veya şirketi zararsız çıkaracak biçimde hazırlanması, personelle ilişkilerin dava ile sonuçlanmayacak bir biçimde yürütülmesi ve sona erdirilmesi, şirketin gelecek menfaatlerini gözeterek üst düzey yöneticiler ile gerekli hukuki yapıların oluşturulması bu kalkanın örnek birer parçalarıdır.

Proaktif danışmanlık modeli şirket yöneticileri ile yoğun bir mesai ve eşgüdümlü çalışmayı gerektirdiğinden, DT Danışmanlık bu modele uygun bir yapıda hizmet vermektedir. Uzmanlarımız şirket yöneticilerini eğitmekte; şirketin tüm hukuki ilişkileri ve süreçleri ayrıntılı bir biçimde taranarak hukuki bir risk analizi yapılmakta ve rapor haline getirilmektedir. Bu raporla birlikte şirketin yapılandırılması süreci başlatılmakta ve hukuken sağlıklı ve sağlam bir hale getirilmektedir.