DTgayrimenkul hukuku logo Hukuk Bürosu, Gayrimenkul hukuku kapsamında; gayrimenkul alım satımı, uzun dönem kiralama sözleşmeleri, due diligence raporlarının hazırlanması başta olmak üzere ilgili tüm hizmetleri vermekte ve bu konularda her türlü cezai ve hukuki dava takibini yapmaktadır. Hukuk büromuz ayrıca idari ve düzenleyici izinlerin alınması, işlem sözleşmeleri ile kat mülkiyeti yönetim planlarının taslaklarının ve kira sözleşmelerinin hazırlanması işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Gayrimenkul Hukuku alanında ofisimizce verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Gayrimenkul alım – satım sözleşmeler
  •    Kiralama sözleşmeleri
  •    Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
  •    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
  •    Tapu iptal ve tescil davaları
  •    Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
  •    Tahliye davala
  •    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
  •    İpotek işlemleri tesisi
  •    İpotek ihtilaflarından doğan davalar
  •    İstihkak davaları
  •    İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
  •    Kamulaştırma davaları
  •    Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
  •    Yabancıların mülk edinmesi.