enerji hukuku logoTürkiye’de enerji piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Elektrik, doğalgaz, petrol piyasaları olmak üzere yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konuları DT Hukuk Bürosu’nun uzmanlık alanlarındandır.

DT Hukuk Bürosu, Enerji, Doğal Kaynaklar ve Çevre alanında özellikle yenilebilir enerji alanında olmak üzere enerji piyasasında ulusal ve uluslar arası şirketlerden oluşan müvekkillerine sunduğu danışmanlık hizmetlerinden bazıları şunlardır:

•    Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu her türlüyasal işlem ve izinler,
•    Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisans başvuruları, tadilleri ve yasal mevzuatla ilgiliher türlü işlem,
•    Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluyla (EPDK) ilgili yazışmalar ve her türlü prosedürüngerçekleştirilmesi,
•    Enerji piyasasıyla ilgili her türlü sözleşmeler, lisans sözleşmeleri, vergi dağıtımsözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri,

İmtiyaz Sözleşmelerinin düzenlenmesi, yorumlanması,

•    Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketicilerin yaşadığı her türlü sorunun çözümü,
•    Enerji şirketlerinin kuruluşunda bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,
•    Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunların çözümü,
•    Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunların çözümü
•    Enerji üretim ihalelerine ilişkin her türlü prosedürün yürütülmesi,
•    Enerjinin ithalatına, ihracatına konu işlemlerin yürütülmesi,
•    Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili her türlü cezai işlemin yürütülmesi,
•    Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü,
•    Enerji Proje finansmanlarının hazırlanması ve yürütülmesi,