deniz ticaret hukukuDT Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukuku’na bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesinde kapsamlı çalışmalar yapmış ve konuyla ilgili halen hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Deniz Ticaret hukuku ağırlıklı olarak kapsamlı hukuk kurallarını ve uygulamalarını içerir bu nedenle doğru zamanda gereken doğru hamleleri yapmak gereğinin bilinciyle çalışan, DT Hukuk Bürosu, müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine hızlı ve faydalı çözümler sunmaktadır.

 

Büromuz, aşağıdaki konularda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır:

•    Gemi bağlama ve kurtarma aşamalarında
•    İhtiyati tedbir gerektiren hallerde
•    Kargo ve Charterparty ile ilgili davalarda
•    Mesuliyet sigortacıları ile ilgili konularda
•    Çatma ve Kurtarma
•    Yük taşıması esnası ve sonrasında doğan problemlerde
•    Yolculuk esnasında oluşan zarar hallerinde taraf temsilini gerçekleştiriyoruz.
•    Ayrıca, gemi alım satım sözleşmeleri hazırlanması
•    Gemi kiralama ve finansmanı
•    Gemi tescili
•    Closing aşamasında tarafın temsili
•    Gemi inşaası sözleşmeleri ile
•    Yat inşaası ve satışı sözleşmeleri düzenlenmesi
•    Deniz hukukunu ilgilendirir diğer sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması